บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นงานพิมพ์เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่สินค้าต่างๆ สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งกล่องสี่เปลี่ยม กล่องวงกลม กล่องดีไซน์สวยๆ ไม่จำกัดแบบซึ่งงานกล่องจะต้องมี dimension ของกล่อง ประกอบกับการผลิต ซึ่งงานกล่องนั้นจะต้องออกแบบให้ได้สัดส่วนจึงจะสามารถขึ้นรูปเป็นกล่องได้ ตามความต้องการ


จุดเด่นของงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

  • ราคาถูก
  • สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ
  • สามารถใส่เชือกหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆทำให้กล่องโดดเด่นได้
  • เพิ่มลูกเล่นในการพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปั้มนูน Spot UV ปั้มเคเงิน เคทอง

ขนาดกระดาษ สำหรับงานบรรจุภัณฑ์

สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับตัวสินค้านั้นๆ สำหรับงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์จะใช้กระดาษแข็ง เช่น กล่องแป้งหลังเทาสำหรับงานราคาถูก กล่องแป้งหลังขาวสำหรับงานที่ต้องการเน้นให้สินค้าดูราคาแพงมากยิ่งขึ้นความหนา 260 - 310 แกรมราคากล่อง

ราคาค่าออกแบบ

ขนาด                                                    ค่าออกแบบ (แก้ไขได้ 2 ครั้ง)                ค่าแก้ไขแบบ/ปรับแบบ AI, PSD (แก้ไขได้ 2 ครั้ง)

ขนาดกางออกไม่เกิน A5                            1500 บาท                                                                        1000  บาท

ขนาดกางออกไม่เกิน A4                            2500 บาท                                                                        1500 บาท

ขนาดกางออกไม่เกิน A3                            3000 บาท                                                                        2000 บาท


ราคากล่อง

กล่อง กางออกไม่เกิน A5 (14.85x21 cm)

(กล่องลิปสติก / กล่องครีมเล็ก) กระดาษอาร์ตมัน 300 g พิมพ์ 4 สี 1 หน้า (ราคาไม่รวมบล็อก)

จำนวน (กล่อง)                            ราคาเคลือบเงา/ด้าน  (ชิ้น)                      ราคาไม่เคลือบ (ชิ้น)

500                                                            19                                                              18.2

1000                                                          12                                                               11

3000                                                         6.7                                                             6.3

5000                                                         5.8                                                                5.5

10000                                                       4.3                                                                4.1


กล่อง กางออกไม่เกิน A4 (21x29.7 cm)

(กล่องสบู่ / กล่องครีม) กระดาษอาร์ตมัน 300 g พิมพ์ 4 สี 1 หน้า (ราคาไม่รวมบล็อก)

จำนวน (กล่อง)                            ราคาเคลือบเงา/ด้าน  (ชิ้น)                      ราคาไม่เคลือบ (ชิ้น)

500                                                            21                                                                20.2

1000                                                          13                                                                12.5

3000                                                        7.5                                                                 7.1

5000                                                        5.85                                                                6.5

10000                                                      5.5                                                                5.3


ล่อง กางออกไม่เกิน A3 (29.7x42 cm)
(กล่องบรรจุภัณฑ์) อาร์ตมัน 300 g พิมพ์ 4 สี 1 หน้า (ราคาไม่รวมบล็อก)

จำนวน (กล่อง)                            ราคาเคลือบเงา/ด้าน  (ชิ้น)                      ราคาไม่เคลือบ (ชิ้น)

500                                                            24                                                            23.5

1000                                                        16                                                             15.5

3000                                                        10.8                                                           10.4

5000                                                            8.8                                                          8.5

10000                                                        7.5                                                          7.2

                    

ผลงานของเรา
การสั่งกล่องบรรจุภัณฑ์

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มี อาร์ตเวิร์คสำเร็จ

- ส่งไฟล์งานโลโก้ยี่ห้อสินค้า หรือโลโก้บริษัท ในรูปแบบไฟล์ ai หรือ pdf มาที่อีเมลล์ ls_printing@yahoo.com

- จะทำการออกแบบงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์โดยจะ จัดวางอาร์ตเวิร์คให้ดู 2-3

- เมื่อลูกค้าเลือกแบบอาร์ตเวิร์คได้แล้วทางโรงพิมพ์จะทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของไฟล์และจะทำการพิมพ์ ตัวอย่างผลงานให้ลูกค้าตรวจความเรียบร้อย

- เมื่อลูกค้าตกลงจะทำแม่พิมพ์เพื่อใช้พิมพ์ในระบบออฟเซ็ท และขึ้นพิมพ์งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์


ในกรณีลูกค้าออกแบบงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์เอง

- ส่งไฟล์งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับพิมพ์ ในรูปแบบไฟล์ ai หรือ pdf มาที่ อีเมลล์  ls_printing@yahoo.com

- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของไฟล์และจะทำการพิมพ์ ตัวอย่างห้ลูกค้าตรวจความเรียบร้อย

เมื่อลูกค้าตกลงจะทำแม่พิมพ์เพื่อใช้พิมพ์ในระบบออฟเซ็ท และขึ้นพิมพ์งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์