อัตราค่าจัดส่ง

ทางโรงพิมพ์สามารถจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้ลูกค้าได้สองช่องทาง คือทางไปรษณีย์ EMS และทางรถบัส โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้               
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


ค่าบรรจุภัณฑ์

คิดราคาตามขนาดกล่อง น้ำหนัก (ราคาอ้างอิงจาก www.scpaperpack.co.th)

   กล่อง    ขนาด   น้ำหนัก     ราคา 
  xxxxx     xxxxx     xxxxx   xxxxx  
xxxxx
  xxxxx  
  xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx
xxxxx   xxxxx   xxxxx   xxxxx

ค่าจัดส่ง โดยไปรณีย์ EMS

คิดตามน้ำหนัก อัตราเดียวกันทั่วประเทศ (ราคาอ้างอิงจาก www.thailandpost.co.th ณ.วันที่ 24 พ.ย. 2559)


                          น้ำหนัก   อัตราค่าบริการ  
  ไม่เกิน 20 กรัม   32 บาท
  เกิน 20 กรัมแต่ไม่เกิน 100 กรัม   37 บาท
  เกิน 100 กรัมแต่ไม่เกิน 250 กรัม   42 บาท
  เกิน 250 กรัมแต่ไม่เกิน 500 กรัม   52 บาท
  เกิน 500 กรัมแต่ไม่เกิน 1000 กรัม   67 บาท
  เกิน 1000 กรัมแต่ไม่เกิน 1500 กรัม     82 บาท
  เกิน 1500 กรัมแต่ไม่เกิน 2000 กรัม     97 บาท
  เกิน 2000 กรัมแต่ไม่เกิน 2500 กรัม     122 บาท
  เกิน 2500 กรัมแต่ไม่เกิน 3000 กรัม   137 บาท
  เกิน 3000 กรัมแต่ไม่เกิน 3500 กรัม   157 บาท
  เกิน 3500 กรัมแต่ไม่เกิน 4000 กรัม   177 บาท
  เกิน 4000 กรัมแต่ไม่เกิน 4500 กรัม   197 บาท
  เกิน 4500 กรัมแต่ไม่เกิน 5000 กรัม   217 บาท
  เกิน 5000 กรัมแต่ไม่เกิน 5500 กรัม   242 บาท
  เกิน 5500 กรัมแต่ไม่เกิน 6000 กรัม   267 บาท
  เกิน 6000 กรัมแต่ไม่เกิน 6500 กรัม   292 บาท
  เกิน 6500 กรัมแต่ไม่เกิน 7000 กรัม   317 บาท
  เกิน 7000 กรัมแต่ไม่เกิน 7500 กรัม   342 บาท
  เกิน 7500 กรัมแต่ไม่เกิน 8000 กรัม   367 บาท
  เกิน 8000 กรัมแต่ไม่เกิน 8500 กรัม   397 บาท
  เกิน 8500 กรัมแต่ไม่เกิน 9000 กรัม   427 บาท
  เกิน 9000 กรัมแต่ไม่เกิน 9500 กรัม   457 บาท
  เกิน 9500 กรัมแต่ไม่เกิน 10000 กรัม       487 บาท
  เกิน 10000 กรัมขึ้นไป   500 บาท

ค่าจัดส่ง โดยพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา


                         น้ำหนัก   อัตราค่าบริการ  
  ไม่เกิน 1000 กรัม   20 บาท
  เกิน 1000 กรัมแต่ไม่เกิน 2000 กรัม     35 บาท
  เกิน 2000 กรัมแต่ไม่เกิน 3000 กรัม     50 บาท
  เกิน 3000 กรัมแต่ไม่เกิน 4000 กรัม   65 บาท
  เกิน 4000 กรัมแต่ไม่เกิน 5000 กรัม     80 บาท
  เกิน 5000 กรัมแต่ไม่เกิน 6000 กรัม   95 บาท
  เกิน 6000 กรัมแต่ไม่เกิน 7000 กรัม   110 บาท
  เกิน 7000 กรัมแต่ไม่เกิน 8000 กรัม   125 บาท
  เกิน 8000 กรัมแต่ไม่เกิน 9000 กรัม   140 บาท
  เกิน 9000 กรัมแต่ไม่เกิน 10000 กรัม       155 บาท
  เกิน 10000 กรัมขึ้นไป   170 บาท

ค่าจัดส่ง โดยรถบัส

ทางร้านสามารถจัดส่งให้ลูกค้าผ่านทางรถบัสไปยังจังหวัดที่มีเส้นทางรถจากจังหวัดนครราชสีมาได้ด้วยครับ

     บริษัท               เส้นทางเดินรถ                             อัตราค่าบริการ
  นครชัยทัวร์     www.nakhonchaitour.com     คิดตาม นน.พัสดุ กิโลกรัมละ 10 บาท ขั้นต่ำ 50 บาท  
  นครชัยแอร์     www.nca.co.th   คิดตาม นน.พัสดุ กโลกรัมละ 10 บาท ขั้นต่ำ 50 บาท


สำหรับเส้นทางรถอื่น ๆ โทรสอบถามได้ที่ 044-252883