ธงญี่ปุ่นพร้อมโครง

GL-6B2 ฐานปูนซีเมนท์

ขนาดภาพ                           ราคาภาพ พร้อมโครง

50x150-180 cm. x2P ฿1,500.00

60x150-180 cm. x2P ฿1,550.00GL-6A2 เหล็ก(ขาว-ดำ)

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿950.00
60x150-180 cm. x2P ฿950.00


GL-6B เหล็ก(ขาว-ดำ)

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿950.00
60x150-180 cm. x2P ฿950.00
GL-6B1 ฐานเหล็กดำ

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿1,100.00
60x150-180 cm. x2P ฿1,100.00
GL-6B3 ฐานปูนซีเมนต์

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿1,800.00
60x150-180 cm. x2P ฿1,850.00

GL-6C อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                     ราคาภาพ พร้อมโครง
100x300 cm. x2P ฿7,500.00GL-6C1 อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                     ราคาภาพ พร้อมโครง
100x300 cm. x2P ฿8,350.00
GL-6E อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
60x120-200 cm. x2P ฿2,300.00GL-6E2 อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                             ราคาภาพ พร้อมโครง
60x120-200 cm. x2P ฿1,600.00

GL-6H เหล็ก

ขนาดภาพ ราคาภาพ พร้อมโครง
45x160 cm. ฿1,050.00


GL-6L เหล็ก

ขนาดภาพ                     ราคาภาพ พร้อมโครง
50-80x160-180 cm. ฿1,050.00GL-6K อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                                 ราคาโครง รวมพิมพ์
50 (W) x200 (H) cm. ฿3,000.00 ฿3,800.00
60 (W) x250 (H) cm. ฿3,200.00 ฿4,500.00
70 (W) x340 (H) cm. ฿3,400.00 ฿5,400.00
80 (W) x420 (H) cm. ฿3,600.00 ฿6,400.00GL-6K2 อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                                 ราคาโครง รวมพิมพ์
50 (W) x200 (H) cm. ฿2,550.00 ฿3,400.00
60 (W) x250 (H) cm. ฿2,750.00 ฿4,000.00
70 (W) x340 (H) cm. ฿3,000.00 ฿5,000.00
80 (W) x420 (H) cm. ฿3,200.00 ฿6,000.00