ธงญี่ปุ่นพร้อมโครง

GL-6B2 ฐานปูนซีเมนท์

ขนาดภาพ                           ราคาภาพ พร้อมโครง

50x150-180 cm. x2P ฿1,500.00

60x150-180 cm. x2P ฿1,550.00GL-6A2 เหล็ก(ขาว-ดำ)

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿950.00
60x150-180 cm. x2P ฿950.00


GL-6B เหล็ก(ขาว-ดำ)

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿1,550.00
60x150-180 cm. x2P ฿1,800.00
GL-6B1 ฐานเหล็กดำ

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿1,100.00
60x150-180 cm. x2P ฿1,100.00
GL-6B3 ฐานปูนซีเมนต์

ขนาดภาพ                         ราคาภาพ พร้อมโครง
50x150-180 cm. x2P ฿1,800.00
60x150-180 cm. x2P ฿1,850.00

GL-6C อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                     ราคาภาพ พร้อมโครง
100x300 cm. x2P ฿7,500.00GL-6C1 อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                     ราคาภาพ พร้อมโครง
100x300 cm. x2P ฿8,350.00
GL-6E โครงอลูมิเนียม 
ขนาดภาพ                   ราคาโครง                พิมพ์                รวมพิมพ์
60x120-200 cm. x2P ฿3,200                1 หน้า                ฿3,600
                                                                   2 หน้า                ฿4,000GL-6E2 อลูมิเนียม
ขนาดภาพ                             ราคาโครง            พิมพ์             รวมพิมพ์
60x120-200 cm. x2P ฿1,900.00                 1 หน้า            ฿2,400
                                                                             2 หน้า            ฿2,800

GL-6H เหล็ก

ขนาดภาพ ราคาภาพ พร้อมโครง
45x160 cm. ฿1,050.00


GL-6L เหล็ก

ขนาดภาพ                    ราคาโครง                                  รวมพิมพ์ 
50-80x160-180 cm. ฿1,050.00      พิมพ์ 1 หน้า          ฿1,850
                                                                พิมพ์ 2 หน้า           ฿2,250GL-6K อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                                 ราคาโครง รวมพิมพ์
50 (W) x200 (H) cm. ฿3,000.00 ฿3,800.00
60 (W) x250 (H) cm. ฿3,200.00 ฿4,500.00
70 (W) x340 (H) cm. ฿3,400.00 ฿5,400.00
80 (W) x420 (H) cm. ฿3,600.00 ฿6,400.00GL-6K2 อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                                 ราคาโครง รวมพิมพ์
50 (W) x200 (H) cm. ฿2,550.00 ฿3,400.00
60 (W) x250 (H) cm. ฿2,750.00 ฿4,000.00
70 (W) x340 (H) cm. ฿3,000.00 ฿5,000.00
80 (W) x420 (H) cm. ฿3,200.00 ฿6,000.00