ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกพิมพ์บนกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีมากสำหรับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ของคุณ
บัตรพลาสติก / บัตรสมาชิก / บัตรพีวีซี   ขนาด 9*5.4ซม.   

พิมพ์ 4สี   หน้าหลัง   พร้อมพื้นที่สำหรับเขียนข้อความหรือรันนัมเบอร์/บาร์โค้ด

ขั้นต่ำเพียง 100 ใบ (ไม่รวมค่าออกแบบ) คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซท ไม่ใช้หมึกแทงค์หมึกน้ำ

รับรองสีไม่ลอกลอน หรือเลือนหายหากโดนน้ำหรือโดนความชื้น

มี 3ระดับความหนาให้เลือกดังนี้

1.ความหนา 3 มม.  (ความหนามาตรฐานห้างร้านทั่วไป/บัตรประจำตัวประกันต่างๆ)

จำนวน 100 ใบ             ราคาเหมา 4500 บาท

จำนวน 250 ใบ             ราคาใบละ 28 บาท

จำนวน 500 ใบ             ราคาใบละ 22 บาท


จำนวน  1000 ใบ           ราคาใบละ  20 บาท

2.ความหนา 5 มม. (ความหนาเทียบเท่าบัตรเอทีเอ็ม)

จำนวน 100 ใบ             ราคาเหมา 4800 บาท

จำนวน 250 ใบ             ราคาใบละ 29 บาท

จำนวน 500 ใบ             ราคาใบละ 22 บาท

จำนวน 1000 ใบ            ราคาใบละ  21 บาท

3.ความหนา 7 มม. (ความหนาเทียบเท่าบัตรคอนเสิร์ต/บัตรสมาชิกพรีเมียม)

จำนวน 100 ใบ             ราคาเหมา 5000 บาท

จำนวน 250 ใบ             ราคาใบละ 30 บาท

จำนวน 500 ใบ             ราคาใบละ 24 บาท

จำนวน 1000 ใบ            ราคาใบละ  22 บาทบัตรพลาสติก / บัตรสมาชิก / บัตรพีวีซี  บัตรไซด์เล็ก เท่ากับบัตรโลตัส ขนาด 2.9*5.4 ซม.

พิมพ์ 4สี หน้าหลัง พร้อมพื้นที่สำหรับเขียนข้อความหรือรันนัมเบอร์/บาร์โค้ด

ขั้นต่ำเพียง 200 ใบ (ไม่รวมค่าออกแบบ) คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซท ไม่ใช้หมึกแทงค์หมึกน้ำ

รับรองสีไม่ลอกลอน หรือเลือนหายหากโดนน้ำหรือโดนความชื้น

มี3ระดับความหนาให้เลือกดังนี้

1.ความหนา 3 มม.  (ความหนามาตรฐานห้างร้านทั่วไป/บัตรประจำตัวประกันต่างๆ)


จำนวน 200 ใบ             ราคาเหมา 3200 บาท

จำนวน 500 ใบ             ราคาใบละ 12 บาท

2.ความหนา 5 มม. (ความหนาเทียบเท่าบัตรเอทีเอ็ม)


จำนวน 200 ใบ             ราคาเหมา 3400 บาท

จำนวน 500 ใบ             ราคาใบละ 13 บาท

3.ความหนา 7 มม. (ความหนาเทียบเท่าบัตรคอนเสิร์ต/บัตรสมาชิกพรีเมียม)


จำนวน 200 ใบ             ราคาเหมา 3600 บาท

จำนวน 500 ใบ             ราคาใบละ 14 บาท

บัตรคีการ์ดมายแฟ ความหนา 0.86มม.

พิมพ์ 4สี หน้าหลัง 

ขั้นต่ำเพียง 100 ใบ (ไม่รวมค่าออกแบบ) คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซท ไม่ใช้หมึกแทงค์หมึกน้ำ

รับรองสีไม่ลอกลอน หรือเลือนหายหากโดนน้ำหรือโดนความชื้น

100 ใบ ใบละ 65 บาท

200 ใบ ใบละ 62 บาท


คลิ๊ก ค่าออกแบบตัวอย่างงาน บัตรพลาสตติก