บิล ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนคุณ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

โดยเลือกแบบบิล ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี จากแบบที่มีอยู่ และออกแบบให้เหมาะกับงานธุรกิจของคุณ


ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกพิมพ์บนกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีมาก

สำหรับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ของคุณ

บิล ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี  (ปรุฉีก พร้อมตีเลขรันนัมเบอร์) ออกแบบฟรี แก้ไขได้บิลธรรมดา ไม่มีก๊อปปี้ในตัว ขนาดเอ 5  (พิมพ์ 1 สี)     

                                                     บิล 1 ชั้น                                            10 เล่ม                      20 เล่ม                 50 เล่ม                   100 เล่ม
                                                 (เล่มละ 100 ชุด ; ไม่มีสำเนา)              2000 บาท                2800 บาท            4400 บาท               5500 บาท                                                        บิล 2 ชั้น                                              10 เล่ม                      20 เล่ม                 50 เล่ม                    100 เล่ม
                                                      (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา1)       2250 บาท                  3200 บาท             4500 บาท                   6200 บาท


                                                       บิล 3 ชั้น                                           10 เล่ม                      20 เล่ม                  50 เล่ม                   100 เล่ม
                                                   (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา2)    2600 บาท                 3700 บาท              5400 บาท              7300 บาท 


                                                    บิล 4 ชั้น                                           10 เล่ม                      20 เล่ม                  50 เล่ม                  100 เล่ม
                                                    (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา3)     3000 บาท                4100 บาท             5800 บาท             8400  บาท 


บิลเคมี มีก๊อปปี้ในตัว ขนาดเอ 5  (พิมพ์ 1 สี)   

 

                                                         บิล 2 ชั้น                                                    10 เล่ม                   20 เล่ม                   50 เล่ม                  100 เล่ม
                                                     (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา1)              2600  บาท             3350 บาท              4800  บาท             7200 บาท


                                                      บิล 3 ชั้น                                                   10 เล่ม                    20 เล่ม                   50 เล่ม                  100 เล่ม
                                                      (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา2)            2800  บาท              3850 บาท                6400 บาท            9500 บาท 
             

                                                       บิล 4 ชั้น                                                   10 เล่ม                   20 เล่ม                    50 เล่ม                  100 เล่ม
                                                       (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา3)            3700  บาท              4250  บาท             6700 บาท             11000 บาท บิลธรรมดา ไม่มีก๊อปปี้ในตัว ขนาดเอ 4  (พิมพ์ 1 สี)   

                                                            บิล 2 ชั้น                                                    10 เล่ม                 20 เล่ม                   50 เล่ม                 100 เล่ม
                                                        (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา1)               2800  บาท          3800  บาท             5700 บาท             7500 บาท


                                                         บิล 3 ชั้น                                                    10 เล่ม                 20 เล่ม                   50 เล่ม                 100 เล่ม
                                                         (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา2)              3350 บาท             4250 บาท             6800 บาท        9500 บาท 


                                                         บิล 4 ชั้น                                                    10 เล่ม                 20 เล่ม                   50 เล่ม                 100 เล่ม
                                                         (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา3)             3800  บาท            5000 บาท             7800 บาท          11500 บาท 


บิลเคมี มีก๊อปปี้ในตัว ขนาดเอ 4  (พิมพ์ 1 สี)

                                                          บิล 2 ชั้น                                                    10 เล่ม                   20 เล่ม                  50 เล่ม                 100 เล่ม

                                                              (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา1)              3250  บาท             4200 บาท              5800 บาท            9500  บาท                                                               บิล 3 ชั้น                                                          10 เล่ม                   20 เล่ม                 50 เล่ม                  100 เล่ม
                                                           (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา2)             3850 บาท               4800 บาท           8000 บาท            13200  บาท 


                                                           บิล 4 ชั้น                                                    10 เล่ม                   20 เล่ม                50 เล่ม                  100 เล่ม
                                                           (เล่มละ 50 ชุด ; ต้นฉบับ1/สำเนา3)              4250 บาท             5400 บาท            9500 บาท             16500 บาท 

     

บิลกระดาษต่อเนื่องมีก๊อปปี้ในตัว ขนาด 9*5.5 นิ้ว    (ขั้นต่ำ 2000 ชุด)   พิมพ์ 1 สี             


                                                          บิล 2 ชั้น                                                  2000 ชุด               3000 ชุด                  5000 ชุด                  10000 ชุด

                                                             (ต้นฉบับ1/สำเนา1)                             ชุดละ 3.40 บาท         ชุดละ 2.70 บาท        ชุดละ1.80 บาท           ชุดละ 1.20 บาท

                                                             บิล 3 ชั้น                                                   2000 ชุด              3000 ชุด                  5000 ชุด                   10000 ชุด
                                                             (ต้นฉบับ1/สำเนา2)                             ชุดละ 4.30 บาท        ชุดละ 3.40 บาท        ชุดละ 2.20 บาท          ชุดละ 1.40 บาท

 

                                                            บิล 4 ชั้น                                                  2000 ชุด                3000 ชุด                   5000 ชุด                  10000 ชุด
                                                            (ต้นฉบับ1/สำเนา3)                             ชุดละ 5.10 บาท        ชุดละ 4.10 บาท          ชุดละ 2.40 บาท         ชุดละ 1.60 บาท

                                                             บิล 5 ชั้น                                                2000 ชุด                 3000 ชุด                  5000 ชุด                  10000 ชุด
                                                            (ต้นฉบับ1/สำเนา4)                             ชุดละ 6.00 บาท        ชุดละ 4.90 บาท         ชุดละ 2.80 บาท        ชุดละ 2.10 บาท   

                                                             บิล 6 ชั้น                                                2000 ชุด                  3000 ชุด                 5000 ชุด                  10000 ชุด
                                                             (ต้นฉบับ1/สำเนา5)                             ชุดละ 6.70 บาท        ชุดละ 5.80 บาท        ชุดละ 3.70 บาท          ชุดละ 2.50 บาท   


     บิลกระดาษต่อเนื่อง มีก๊อปปี้ในตัว ขนาด 9*11 นิ้ว    (ขั้นต่ำ 1000 ชุด)  พิมพ์ 1 สี               


                                                         บิล 2 ชั้น                                                1000 ชุด                  2000 ชุด                   5000 ชุด                  10000 ชุด

                                                            (ต้นฉบับ1/สำเนา1)                             ชุดละ 6.00 บาท        ชุดละ 3.70 บาท           ชุดละ 2.00 บาท         ชุดละ 1.60 บาท

                                                            บิล 3 ชั้น                                                1000 ชุด                  2000 ชุด                    5000 ชุด                  10000 ชุด
                                                        (ต้นฉบับ1/สำเนา2)                             ชุดละ 6.50 บาท        ชุดละ 4.30 บาท         ชุดละ 2.70 บาท        ชุดละ 2.10 บาท

                                                         บิล 4 ชั้น                                                1000 ชุด                  2000 ชุด                    5000 ชุด                  10000 ชุด
                                                         (ต้นฉบับ1/สำเนา3)                             ชุดละ 8.00 บาท        ชุดละ 5.15 บาท          ชุดละ 3.20 บาท        ชุดละ 2.85 บาท

                                                         บิล 5 ชั้น                                                1000 ชุด                  2000 ชุด                    5000 ชุด                  10000 ชุด

                                                             (ต้นฉบับ1/สำเนา4)                             ชุดละ 10.50 บาท        ชุดละ 6.50 บาท        ชุดละ 3.95 บาท          ชุดละ 3.60 บาท            


ตัวอย่างงาน บิล/กระดาษต่อเนื่อง 

ตัวอย่างงาน บิล/กระดาษต่อเนื่องเพิ่มเติม