แผ่นพับเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมมากในการขยายธุรกิจของคุณเพื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ.
โดยเลือกแบบ แผ่นพับ ที่คุณชื่นชอบจากแบบที่มีอยู่ และออกแบบให้เหมาะกับงานธุรกิจของคุณ


ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกพิมพ์บนกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีมากสำหรับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ของคุณ


ราคาปฏิทิน แบบแขวน


ป้ายแขวนกระดาษกล่องแป้งหลังขาว250แกรม ขนาด 15*21นิ้ว
ภู่รายเดือนกระดาษปอนด์60แกรม ขนาด6*15นิ้ว ใส่แถบห้อย(ทองเหลือง) พร้อมออกแบบ
ขั้นต่ำ 200 ชุด ชุดละ 55 บาท
300 ชุด ชุดละ 45 บาท
500 ชุด ชุดละ 40 บาท
1000 ชุด ชุดละ 35 บาท

** หากไม่เอาแถบห้อย(ทองเหลือง) ราคาลดลงชุดละ 5 บาท**


ราคาปฏิทิน แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 5*7 นิ้ว (8แผ่น) 

อาร์ตมัน260แกรม 16หน้า 8แผ่น พิมพ์4สี ทุกหน้า ฐานสีขาว พร้อมออกแบบ
เข้าห่วงลวดสีขาว4ข้อ 2จุด
ขั้นต่ำ 100 ชุด ชุดละ 85 บาท 
200 ชุด ชุดละ 75 บาท 
300 ชุด ชุดละ 65 บาท  
500 ชุด ชุดละ 55 บาท 
1000 ชุด ชุดละ 45 บาท 

** หากต้องการฐานปฏิทินสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สีขาว ขั้นต่ำ 300 ชุด ราคาเพิ่มชุดละ5บาท **


ราคาปฏิทิน แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 5*7 นิ้ว (14แผ่น) 

อาร์ตมัน210แกรม 28หน้า 14แผ่น พิมพ์4สี ทุกหน้า ฐานสีขาว พร้อมออกแบบ
เข้าห่วงลวดสีขาว4ข้อ 2จุด
ขั้นต่ำ 100 ชุด ชุดละ 130 บาท 
200 ชุด ชุดละ 110 บาท 
300 ชุด ชุดละ 85 บาท 
500 ชุด ชุดละ 70 บาท 
1000 ชุด ชุดละ 55 บาท 

** หากต้องการฐานปฏิทินสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สีขาว ขั้นต่ำ 300 ชุด ราคาเพิ่มชุดละ5บาท **


ราคาปฏิทิน แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 6*8 นิ้ว (8แผ่น) 

อาร์ตมัน260แกรม 16หน้า 8แผ่น พิมพ์4สี ทุกหน้า ฐานสีขาว พร้อมออกแบบ
เข้าห่วงลวดสีขาว4ข้อ 2จุด
ขั้นต่ำ 100 ชุด ชุดละ 95 บาท 
200 ชุด ชุดละ 85 บาท 
300 ชุด ชุดละ 75 บาท  
500 ชุด ชุดละ 65 บาท 
1000 ชุด ชุดละ 55 บาท 

** หากต้องการฐานปฏิทินสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สีขาว ขั้นต่ำ 300 ชุด ราคาเพิ่มชุดละ5บาท **


ราคาปฏิทิน แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 6*8 นิ้ว (14แผ่น) 

อาร์ตมัน210แกรม 28หน้า 14แผ่น พิมพ์4สี ทุกหน้า ฐานสีขาว พร้อมออกแบบ
เข้าห่วงลวดสีขาว4ข้อ 2จุด
ขั้นต่ำ 100 ชุด ชุดละ 140 บาท 
200 ชุด ชุดละ 120 บาท 
300 ชุด ชุดละ 95 บาท 
500 ชุด ชุดละ 80 บาท 
1000 ชุด ชุดละ 65 บาท 

** หากต้องการฐานปฏิทินสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สีขาว ขั้นต่ำ 300 ชุด ราคาเพิ่มชุดละ5บาท **


Option เพิ่มเติม

1.ปั้มฟอยด์เงาที่ปกหน้าของปฏิทิน มีค่าบล๊อก 1000 บาท ค่าปั้มฟอยด์ ชุดละ 5 บาท
(ถ้าจำนวน100-200ชุด ค่าปั้มฟอยด์ชุดละ8บาท) ฟอยด์เงามีสี ทอง/เงิน/ชมพูแชมเปญ/แดง/เขียว

2.ปั้มนูนปกหน้าของปฏิทิน มีค่าบล๊อก 1000 บาท ค่าปั้มนูนชุดละ 3 บาท
(ถ้าจำนวน100-200ชุด ค่าปั้มนูนชุดละ6บาท)

3.เคลือบด้านและสปอตเงาเฉพาะจุดที่ปกหน้าของปฏิทิน เพิ่มชุดละ 10 บาท (ขั้นต่ำ 300 ชุด)

4.เคลือบด้านหรือเงา ในทุกแผ่นของปฏิทิน เพิ่มแผ่นละ 1.50 บาท(เคลือบทั้งหน้าและหลัง)ตัวอย่างงานปฏิทิน
ตัวอย่างงานปฏิทินเพิ่มเติม