หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าอย่างมืออาชีพlertsil Printing solution จะช่วยให้ทุกไอเดียทางธุรกิจของคุณเป็นจริงได้ ด้วยกระบวนการผลิตระดับมาตรฐานสากล และเข้าใจคนทำธุรกิจอย่า`แท้จริงPackaging สร้างแบรนด์

เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ของคุณเพราะจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ ทำให้เป็นที่จดจำและช่วยกำหนดลูกค้าเป้าหมาย เช่น บรรจุภัณฑ์สีดำหรือสีเข้มเหมาะสำหรับผู้ชาย สีชมพู สีแดงเหมาะสำหรับผู้หญิง และสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของคุณกับแบรนด์อื่น ๆ อีกด้วย
Sticker สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบน

นื่องจากสติ๊กเกอร์จะเป็นที่สังเกตเห็นและจดจำได้ง่าย สามารถนำไปติดบนสินค้าต่าง ๆ หรือทุก ๆ ที่ตามความต้องการของเรา จึงทำให้แบรนด์มีจุดเด่นและเป็นที่จดจำของลูกค้า อีกทั้งยังจะสร้างจุดขายให้กับแบรนด์ของคุณได้เป็นอย่างดี
Business Card & Reward Card ให้คุณติดต่อธุรกิจและทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ

จะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณมีความน่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ และด้วย Business Card หรือนามบัตรเป็น Contact ที่สามารถหยิบจับใช้งานได้ง่ายจึงเป็นตัวช่วยในสร้างความประทับใจและทำให้ผู้รับจดจำแบรนด์ของคุณได้เป็นอย่างดี Hang Tag สะท้อนตัวตนของแบรนด์
จะเป็นสื่อที่ใช้บอกข้อมูลสินค้าหรือรายละเอียดต่าง ๆ ทุกครั้งในการซื้อหรือหยิบจับสินค้าทุกครั้งเราทุกคนก็มักจะอ่านป้ายห้อยหรือ Hang tag ทุกครั้ง ฉะนั้นการอออกแบบที่สะท้อนตัวตนของเป็นแบรนด์ จะช่วยสร้างความจดจำให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี


Menu แสดงรายการสินค้าให้น่าสนใจ

นอกจากอาหารที่น่าสนใจของร้าน ป้ายบอกเมนูอาหารก็สำคัญ เพราะเป็นสิ่งแรกที่เข้าถึงลูกค้า ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสั่งอาหารได้เร็วขึ้น มากขึ้น โดยใช้หลักการหลาย ๆ อย่างเข้ามาประกอบ เช่น การใช้สี การจัดวางองค์ประกอบ การใช้คำ ดังนั้นการออกแบบเมนูอาหารที่ดีจะทำให้แบรนด์ของคุณดูมีความน่าสนใจ อีกทั้งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอีกด้วย


Information & Promotion Counter ดึงดูดใจลูกค้าด้วยป้ายโปรโมชั่นและเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์

การออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณที่ดีอีกหนึ่งวิธี ในการออกบูธสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และป้ายต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง อีกทั้งยังสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้ารับรู้ความเป็นแบรนด์ของคุณได้ทันทีที่มองเห็น