หนังสือที่ระลึกงานศพ  เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของบุคคลที่คุณรัก
มาเก็บรวบรวมไว้เป็นอนุสรณ์อันทรงคุณค่า โดยเลือกแบบหนังสือที่คุณชื่นชอบ
จากแบบที่มีอยู่ และออกแบบให้เหมาะกับงานของคุณ


ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกพิมพ์บนกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพการพิมพ์

ที่ดีมากสำหรับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ของคุณ


บริการจัดทำ หนังสืองานศพ หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ หนังสืออนุสรณ์งานศพ 
หนังสือแจกในงานศพ หนังสือประวัติบุคคลหรือองค์กร  พร้อมให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน 
เริ่มตั้งแต่การจัดทำข้อมูลต้นฉบับ บริการเขียนข้อมูล บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์คและ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ส่งถึงมือลูกค้าพร้อมใช้งาน  ให้ตรงตามวัตถุประสงค์  งบประมาณของ
ลูกค้าและเสร็จได้ทันตามกำหนดการใช้

มีลักษณะการจัดทำใน 2 รูปแบบ

  1. หนังสือที่ระลึกงานศพแบบสำเร็จรูป และแทรกประวัติหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม   

หนังสือที่ระลึกงานศพลูกค้าสามารถเลือก บทความธรรมะ บทความสุขภาพ

บทสวดมนต์ จากหนังสือของเราและแทรกประวัติหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เช่น

หมายพระราชทานเพลิงศพ ภาพถ่าย คำไว้อาลัยจากญาติมิตร รายชื่อเจ้าภาพ

คำขอบคุณจากเจ้าภาพ เป็นต้น 


    ** เหมาะสำหรับงานที่มีระยะเวลาในการจัดทำค่อนข้างน้อย มีข้อมูลไม่มากนัก


  2. หนังสือที่ระลึกงานศพที่ออกแบบใหม่ทั้งเล่ม สำหรับคนที่คุณรักโดยเฉพาะ

    

     หนังสือที่ระลึกงานศพ ที่จัดทำใหม่ทั้งเล่ม ลูกค้าสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว หมายพระราชทานเพลิงศพ ประวัติผลงาน ข้อความไว้อาลัย

ประมวลภาพงานพิธีศพ บทธรรมะ หรือบทความที่เป็นประโยชน์ต่างๆ  เวลาในการจัดทำ

ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการลงในหนังสือ เราสามารถให้คำปรึกษาและช่วยจัดทำให้เสร็จทัน

ใช้งาน

    ** เหมาะสำหรับงานที่มีระยะเวลาในการจัดทำพอสมควร มีข้อมูลในการจัดทำ

ค่อนข้างมาก

 

รูปแบบการเข้าเล่ม
เข้าเล่มสันกาว
เหมาะกับหนังสือที่มีความหนาอย่างน้อย 40 หน้าขึ้นไป วิธีเข้าเล่มแบบไสกาวจะนำกระดาษที่
เรียงหน้าเป็นเล่ม แล้วมาเข้าเครื่องไสด้านข้าง แล้วจึงทากาว และหุ้มด้วยปกหนังสือหนังสือที่
ได้จะดูเรียบร้อย สวยงาม คงทน สำหรับ ในการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานศพ เหมาะสำหรับ
หนังสือที่มีระยะเวลาในการจัดพิมพ์อย่างน้อย 5-7 วัน 
                                                            
เข้าเล่มมุงหลังคา
เหมาะกับหนังสือที่มีความหนา ไม่เกิน 80 หน้า  โดยเอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ่ง 
จากนั้นใช้เครื่องลวดเย็บลวดตรงแนวพับ 2-3 ตัว สามารถกางออกได้เต็มที่ มีความแข็งแรงดี
ไม่หลุดง่าย   สำหรับในการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานศพ เหมาะสำหรับหนังสือที่มีระยะเวลาใน
การจัดพิมพ์น้อย จำนวนไม่มาก และเป็นงานเร่งด่วน

                              
ออกแบบออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง เพียง 3 ขั้นตอน

1.เลือกประเภทงานพิมพ์ (ผลิตภัณฑ์) ที่ต้องการเพื่อดำเนินการออกแบบ หรืออัพโหลดไฟล์งาน. 
2.เลือกจำนวน และสเปคของงานพิมพ์ที่คุณต้องการผลิต. 
3.กรอกรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า และการชำระเงิน.

ตัวอย่างานหนังสือที่ระลึกงานศพ