หนังสือสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ก็ได้ จึงเหมาะกับหน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้านต่างๆที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารและผลงาน.
โดยเลือกแบบ หนังสือ ที่คุณชื่นชอบจากแบบที่มีอยู่ และออกแบบให้เหมาะกับงานธุรกิจของคุณ.ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกพิมพ์บนกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีมากสำหรับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ของคุณระยะเวลาการผลิต
(หลังยืนยันแบบ)                 4-7 วัน

งานด่วน 1-2 วัน   เพิ่มเล่มละ 200 บาท


ราคาค่าออกแบบ


 


ค่าออกแบบหนังสือ

ปกหนังสือเอ5800บาท4สี2ครั้งครั้งละ200บาท2-4วัน400บาท
ปกหนังสือเอ5500บาท1สี1ครั้งครั้งละ200บาท2-4วัน250บาท
ปกหนังสือเอ41200บาท4สี2ครั้งครั้งละ300บาท2-4วัน600บาท
ปกหนังสือเอ4700บาท1สี1ครั้งครั้งละ300บาท2-4วัน350บาท
เนื้อหาหนังสือเอ5หน้าละ150บาท4สี2ครั้ง50บาท/หน้า/ครั้ง2-5วันหน้าละ50บาท
เนื้อหาหนังสือเอ5หน้าละ100บาท1สี2ครั้ง50บาท/หน้า/ครั้ง2-5วันหน้าละ50บาท
เนื้อหาหนังสือเอ4หน้าละ250บาท4สี2ครั้ง100บาท/หน้า/ครั้ง2-5วันหน้าละ100บาท
เนื้อหาหนังสือเอ4หน้าละ150บาท1สี2ครั้ง100บาท/หน้า/ครั้ง2-5วันหน้าละ100บาทการเคลือบ

การเคลือบเงา

มีฟิล์มลามิเนตเคลือบบนการ์ดแต่งงานเพื่อปกป้องการ์ดแต่งงานของคุณจากน้ำ การขูด และการชำรุดของขอบ การเคลือบมันช่วยเพิ่มความสวยงามและคุณภาพให้กับการ์ดแต่งงานของคุณ ทั้งยังสะท้อนแสงและช่วยให้การ์ดแต่งงานของคุณดูสดใส


การเคลือบด้าน

มีฟิล์มลามิเนตเคลือบบนการ์ดแต่งงานเพื่อป้องกันการ์ดแต่งงานของคุณจากน้ำ การขูด และการชำรุดของขอบ การเคลือบด้านช่วยเพิ่มความสวยงามและคุณภาพให้กับการ์ดแต่งงานของคุณ มีคุณสมบัติไม่สะท้อนแสง ช่วยให้การ์ดแต่งงานดูดีมีระดับและสัมผัสเรียบลื่น
ตัวอย่างงานพิมพ์ของ หนังสือราคาหนังสือ ขนาดเอ4 ปกอาร์ตมัน 230 แกรม พิมพ์ 4 สี

เนื้อในอาร์ตมัน 115 แกรมหรือปอนด์ 80-100 แกรม เข้าเล่มไสกาว

 

จำนวนตั้งแต่ 5-20 เล่ม

ค่าพิมพ์ปกสีพร้อมเคลือบเงา/ด้าน                  ฿ ปกละ 30 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อใน 4สี                                           ฿ หน้าละ 10 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อในขาวดำ                                      ฿ หน้าละ 1 บาท

ค่าเข้าเล่มไสกาว                                             ฿ เหมา 500 บาท

ค่าเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา                                  ฿ เหมา 400 บาท

 

จำนวนตั้งแต่ 21-200 เล่ม

ค่าพิมพ์ปกสีพร้อมเคลือบเงา/ด้าน                   ฿ ปกละ 25 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อใน 4สี                                            ฿ หน้าละ 7 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อในขาวดำ                                       ฿ หน้าละ 0.60 บาท

ค่าเข้าเล่มไสกาว                                              ฿ เล่มละ 15 บาท

ค่าเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา                                   ฿ เล่มละ 10 บาทราคาหนังสือ ขนาดเอ5 ปกอาร์ตมัน 230 แกรม พิมพ์ 4 สี

เนื้อในอาร์ตมัน 115 แกรมหรือปอนด์ 80-100 แกรม เข้าเล่มไสกาว

 

จำนวนตั้งแต่ 5-20 เล่ม

ค่าพิมพ์ปกสีพร้อมเคลือบเงา/ด้าน                 ฿ ปกละ 20 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อใน 4สี                                          ฿ หน้าละ 7 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อในขาวดำ                                    ฿ หน้าละ 0.70 บาท

ค่าเข้าเล่มไสกาว                                           ฿ เหมา 500 บาท

ค่าเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา                                ฿ เหมา 400 บาท

 

จำนวนตั้งแต่ 21-200 เล่ม

 

ค่าพิมพ์ปกสีพร้อมเคลือบเงา/ด้าน                 ฿ ปกละ 15 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อใน 4สี                                          ฿ หน้าละ 5 บาท

ค่าพิมพ์เนื้อในขาวดำ                                    ฿ หน้าละ 0.50 บาท

ค่าเข้าเล่มไสกาว                                           ฿ เล่มละ 10 บาท

ค่าเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา                                ฿ เล่มละ 7 บาท