Brochure HolderTT-8A อลูมิเนียม, อะคริลิค

ขนาด          ราคาโครง+กระเป๋าผ้า ราคาโครง+กล่องอลูมิเนียม

24.2x18.1             ฿4,600                                  ฿6,200

GL-8B อลูมิเนียม, อะคริลิค

ขนาด                            ราคา

A4                                ฿4,700


GL-8K เหล็ก
ขนาดภาพ                ราคาโครง                รวมพิมพ์
24.2x18.1cm               ฿2,800                   ฿3,200

GL-8M อลูมิเนียม
ราคาโครง                                            ฿1,750


GL-8P เหล็ก
ราคาโครง                                    ฿1,350
GL-9A อลูมิเนียม
Size                     ราคาโครง                    รวมพิมพ์        
54x85 cm.x2P         ฿3,400                         ฿3,800

GL-9A1 อลูมิเนียม

Size                             ราคาโครง                รวมพิมพ์

59.5x83.5cmx2P              ฿2,150                    ฿4,200

GL-9B อลูมิเนียม,เหล็ก
ขนาดภาพ                ราคาโครง                รวมพิมพ์
54x85cm.                ฿2,600                       ฿2,800

GL-9B1 อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                     ราคาโครง            รวมพิมพ์
83.5x119.5 cm            ฿3,800                 ฿4,300


GL-9D อลูมิเนียม, เหล็ก
ขนาดภาพ                    ราคาโครง                รวมพิมพ์
A3:(30x42cm)            ฿3,400                      ฿3,500

GL-9F อลูมิเนียม
ขนาดภาพ                    ราคาโครง                รวมพิมพ์
A1:(60x84cm)            ฿2,200                      ฿2,450
A2:(42x60cm)              ฿1,550                      ฿1,800
A3:(30x42cm)            ฿1,000                       ฿1,200
A4:(21x30cm)              ฿700                         ฿850GL-9H  อลูมิเนียม, MDF-Board
ขนาดภาพ                        ราคาโครง                รวมพิมพ์
A4:(21x30cmx3P)            ฿4,400                      ฿4,600