เงื่อนไขและข้อตกลง (เนื่องจากทางโรงพิมพ์เน้นราคาและคุณภาพให้ทางลูกค้าอ่านเงื่อนไงก่อนนะครับ)

1).การยืนยันการสั่งซื้อ จะสมบูรณ์เมื่อมียอดเงินมัดจำ 50% ขึ้นไป

2).วันส่งสินค้าให้ลูกค้าโอนยอดเงินคงเหลือก่อนส่งงาน

3).กำหนดส่งงานหลังจากสรุปแบบปรู๊พจริง หรือปรู๊ฟดิจิตอล ไม่เกิน 3-7 วัน

4).งานด่วน OT ลูกค้าควรมารับเองที่โรงพิมพ์

5).กรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต้องโอนเงินส่วนที่เหลือมาก่อน หรือลูกค้าจะมาชำระส่วนที่เหลือและรับของที่โรงพิมพ์เองก็ได้

6).เนื่องจากโรงพิมพ์เราเน้นคุณภาพและราคา ถ้ากรณีไฟล์งานไม่เรียบร้อยไม่พร้อมยิงเพลทหรือไฟล์งานมีปัญหาในด้านใดก็ตามที่ต้องทำการแก้ไขทางโรงพิมพ์ขอเลื่อนเวลาในการผลิตและอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม