X-Frame pp Indoor 

GL-2C อลูมิเนียม / พลาสติก X-Frame


ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
60x160 cm.฿310฿670
80x180 cm.฿380฿950
GL-2D1 อลูมิเนียม / พลาสติก X-Frame (changeable)

ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
60-80 x160-180 cm.฿550฿1,100


GL-2F อลูมิเนียม / พลาสติก Executive X-Frame


ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
100-120 x200 cm.฿1,200

฿2,100

GL-2F3 เหล็ก / พลาสติก Executive X-Frame


ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
60 x160 cm.฿350฿700
80 x180 cm.฿500฿1,100
GL-2F2 เหล็ก / พลาสติก Executive X-Frame

ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
60 x160 cm.฿550฿900
80 x180 cm.฿650฿1,200
100 x200 cm.฿800฿1,600
GL-2H พลาสติก X-Frame

ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
60 x160 cm.฿200฿550
80 x180 cm.฿350฿900

GL-2Z พลาสติก X-Frame

ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
60 x160 cm.฿250฿600
GL-2J พลาสติก Mini X-Frame
ขนาดภาพราคาโครงรวมพิมพ์
20 x40 cm.฿100฿150