Shopping Printing

New

GL-8K

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ -วัสดุ เป็น เหล็ก -ขนาดกว้าง 64 cm ด้านข้าง 30 cm สูง 85 cm -ราคาโครง 1750

฿ 1,750 ฿ 1,750
New

GL-8K

Brochure Holder วัสดุ Sticker PP (Indoor) -วัสดุเหล็ก -แผ่นเหล็ก -ตะแกรงเหล็ก -ขนาดภาพ 24.2 x 18.1 ราคาโครง + พิมพ์ 3200

฿ 3,200 ฿ 3,200
New

GL-9H

Brochure Holder วัสดุ Photo PP (Indoor) -อะลูมิเนียม - ฐานไม้ MDF Board -ปรับองศาได้ -ขนาดภาพ A4 : 21 x 30 cmX3P -ขนาดของโครง กว้าง 35 cm ด้านข้างฐาน 25 cm สูง 134 cm ราคาโครงพร้อมพิมพ์ 4600

฿ 4,600 ฿ 4,600
New

GL-8B

Brochure Holder วัสดุ Sticker PP (Indoor) -อะลูมิเนียม , อะคริลิค -กระเป๋าผ้า -พับได้ Size : A4 ราคาโครง+กระเป๋าผ้า 4700

฿ 4,700 ฿ 4,700
New

GL-9F

Brochure Holder วัสดุ Photo PP (Indoor)| -อะลูมิเนียม ขนาดภาพ A1 : (60 x 84 cm) ราคาโครง+พิมพ์ 2450 A2 : (42 x 60 cm) ราคาโครง+พิมพ์ 1800 A3 : (30 x 42 cm) ราคาโครง+พิมพ์ 1200 A4 : (21 x 30 cm) ราคาโครง+พิมพ์ 850

฿ 850 ฿ 850
New

T-GL-7T

Double sides light box (LED) วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะลูมิเนียม , เหล็ก มีหลากหลายขนาด ให้เลือก 1. ขนาด 20 x 40 cm ขนาดภาพ 14 x 33.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 2600 2. ขนาด 40 x 60 cm ขนาดภาพ 34.5 x 54.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 3800 (สินค้าขายดี) 3. ขนาด 50 x 70 cm ขนาดภาพ 44.5 x 64.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 4200 (สินค้าขายดี) 4. ขนาด 60 x 60 cm ขนาดภาพ 54.5 x 54.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 4400 5. ขนาด 60 x 90 cm ขนาดภาพ 54.5 x 84.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 6200(สินค้าขายดี) 6. ขนาด 80x 120 cm ขนาดภาพ 74.5 x 114.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 7950

฿ 2,600 ฿ 2,600
New

T-GL-7R

Double sides light box (LED) วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะลูมิเนียม , เหล็ก มีหลากหลายขนาด ให้เลือก 1. ขนาด 30 cm ขนาดภาพ 14.5 x 24.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 2600 2. ขนาด 50 cm ขนาดภาพ 44.5 x 44.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 4000 (สินค้าขายดี) 3. ขนาด 60 cm ขนาดภาพ 54.5 x 54.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 4700 (สินค้าขายดี) 4. ขนาด 70 cm ขนาดภาพ 64.5 x 64.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 5600 (สินค้าขายดี) 5. ขนาด 80 cm ขนาดภาพ 74.5 x 74.5 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 6500 6. ขนาด 100 cm ขนาดภาพ 94 x 94 cm X2P ราคาโครงรวมพิมพ์ 7990

฿ 2,600 ฿ 2,600
New

GL-7Q1

Double sides light box (LED) วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะลูมิเนียม , เหล็ก -ขนาดโครง 50 x 70 cm -ขนาดภาพ 65.5 x 46 cm ราคาโครงรวมพิมพ์ 5500

฿ 5,500 ฿ 5,500
New

GL-7L

Crystal Light Box (LED) Light Box วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะคริลิค -หมุนน็อตอะลูมิเนียม -ชุดสายไฟ Adapter -ขนาด 74 x 98 cm ขนาดภาพ A1: 60 x 84 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 10200 -ขนาด 56 x 74 cm ขนาดภาพ A2: 42 x 60 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 6200 -ขนาด 42 x 54 cm ขนาดภาพ A3: 30 x 42 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4500 -ขนาด 31 x 40 cm ขนาดภาพ A4: 21 x 30 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 3100

฿ 3,100 ฿ 3,100
New

GL-7L

Crystal Light Box (LED) Light Box วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะคริลิค -หมุนน็อตอะลูมิเนียม -ชุดสายไฟ Adapter -ขนาด 74 x 98 cm ขนาดภาพ A1: 60 x 84 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 10200 -ขนาด 56 x 74 cm ขนาดภาพ A2: 42 x 60 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 6200 -ขนาด 42 x 54 cm ขนาดภาพ A3: 30 x 42 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4500 -ขนาด 31 x 40 cm ขนาดภาพ A4: 21 x 30 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 3100

฿ 3,100 ฿ 3,100
New

GL-7M

Slim Light Box (LED) Light Box วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะลูมิเนียม -เปิดขอบได้ทั้ง 4 ด้าน -ชุดสายไฟ Adapter -ขนาด 87 x 123 cm ขนาดภาพ A0: 84 x 120 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 11000 -ขนาด 63 x 87 cm ขนาดภาพ A1: 60 x 84 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 6800 -ขนาด 45 x 63 cm ขนาดภาพ A2: 42 x 60 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4600 -ขนาด 33 x 45 cm ขนาดภาพ A3: 30 x 42 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 3700 -ขนาด 24 x 33 cm ขนาดภาพ A4: 21 x 30 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 3100

฿ 3,100 ฿ 3,100
New

TT-7G

Rotation three sides light box Light Box วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะลูมิเนียม , พลาสติก -หมุนได้ -สายไฟพร้อมสวิทซ์เปิด-ปิด -ขนาดภาพ 21.5 x 29.5 cm X3P ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 2800

฿ 2,800 ฿ 2,800
New

GL-7D

Double sides Light box Light Box วัสดุ Sticker BacklitFilm หรือ BacklitFilk -อะลูมิเนียม , เหล็ก -ฝาครอบอะลูมิเนียม -สายไฟพร้อมสวิทซ์เปิด-ปิด -ขนาดภาพ 30 x 130 cm X2P ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 3400 -ขนาดภาพ 30 x 150 cm X2P ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 3700

฿ 3,400 ฿ 3,400
New

GL-5J

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -พลาสติก -มีชั้นวางของ -MDF Board ขนาดภาพ 129 X 90 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 5200

฿ 6,400 ฿ 6,400
New

GL-5G

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -อะลูมิเนียม -MDF Board ลายไม้สีขาว -Table Top 81 x 47 cm ขนาดภาพ 136(32.5/71/32.5) X 88 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 8000

฿ 8,000 ฿ 8,000
New

GL-5H

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -พลาสติก -MDF Board -Table Top 91 x 41 cm ขนาดภาพ 77 X 28 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 6400 -Desk : 181 x 90 cm

฿ 6,400 ฿ 6,400
New

GL-5E

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -พลาสติก - MDF Board ลายไม้สีขาว -Table Top 91 x 41 cm ขนาดภาพ 182 X 90cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 5800

฿ 5,800 ฿ 5,800
New

GL-5D

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -อะลูมิเนียม (หน้าตรง) -มีชั้นวางของ -MDF Board ลายไม้สีขาว -Table Top 130 x 40 cm ขนาดภาพ 207 X 86 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 7600

฿ 7,600 ฿ 7,600
New

GL-5C

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -อะลูมิเนียม (หน้าโค้ง) -มีชั้นวางของ -Table Top 130 x 38 cm (MDF Board ลายไม้สีขาว) ขนาดภาพ 210 X 86 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 7500 ขนาดภาพ 230 X 99 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 8200

฿ 7,500 ฿ 7,500
New

GL-5B

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -อะลูมิเนียม (หน้าโค้ง) -Table Top 132 x 37 cm ขนาดภาพ 222 X 84 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4800 ขนาดภาพ 216 X 98 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 5700

฿ 4,800 ฿ 4,800
New

GL-5A

Information Desk ภาพพิมพ์วัสดุ Sticker PP (Indoor) -อะลูมิเนียม (หน้าตรง) -Table Top 130 x 38 cm ขนาดภาพ 210 X 84 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4650 ขนาดภาพ 203 X 98 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 5400

฿ 4,650 ฿ 4,650
New

GL-4B1

Exhibition Desk โต๊ะชวนชิม (พลาสติก) -ขนาดภาพ 180x90 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 5200

฿ 5,200 ฿ 5,200
New

GL-4C

Exhibition Desk โต๊ะชวนชิม (อะลูมิเนียม) -ขนาดภาพ 70x20 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 3000 - Desk : 134.5(33/68.5/33)x78.5 cm -Table top 80x40 cm

฿ 3,000 ฿ 3,000
New

GL-4D

Exhibition Desk โต๊ะชวนชิม (พลาสติก) -ขนาดภาพ 73.5x23.5 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4750 - Desk : 151(10/131/10)x80 cm -Table top 84x42 cm

฿ 4,750 ฿ 4,750
New

GL-4B2

Exhibition Desk โต๊ะชวนชิม (พลาสติก) -ขนาดภาพ 77x28 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 7600 - Desk : 163.9(40.8/82.3/40.8)x85 cm -ชั้นวางเสริม 50 cm -Table top 81x40 cm

฿ 7,600 ฿ 7,600
New

GL-4B

Exhibition Desk โต๊ะชวนชิม (พลาสติก) -ขนาดภาพ 73.5x23.5 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4800 - Desk : 179(11/39/79/39/11) x80 cm

฿ 4,800 ฿ 4,800
New

GL-4A

Exhibition Desk โต๊ะชวนชิม อะลูมิเนียม -ขนาดภาพ 80x20 cm ราคาโครง+พิมพ์ภาพ 4500 - Desk : 128(31/66/31) x76 cm

฿ 4,500 ฿ 4,500
New

GL-3L

รงอลูมิเนียม ยืดขยาย (ติดตั้งง่าย) -งานพิมพ์ 1 หน้า บนแผ่นแม่เหล็ก ประกบกับโครง แถมสปอรต์ไลท์ 2 ดวง size ตามราคานี้ 3x6 (3+3) ช่อง Size 461.2x230 cm ขนาดภาพ 519.2x230 cm size งานมีให้เลือกหลากหลาย sizehenderit pariatur.

฿ 32,400 ฿ 32,400
New

GL-3G2

BACKDROP (หน้าโค้ง/ขอบเหลี่ยม) -โครงอลูมิเนียม ยืดขยาย (ติดตั้งง่าย) -งานพิมพ์ 1 หน้า บนแผ่นแม่เหล็ก ประกบกับโครง แถมสปอรต์ไลท์ 2 ดวง size ตามราคานี้ 3x3 ช่อง Size 215.6x230 cm ขนาดภาพ 273.6.6x230 cm size งานมีให้เลือกหลากหลาย size

฿ 15,100 ฿ 15,100
New

GL-3E2

BACKDROP (หน้าโค้ง/ขอบโค้ง) -โครงอะลูมิเนียม ยืดขยาย (ติดตั้งง่าย) -งานพิมพ์ 1 หน้า บนแผ่นแม่เหล็ก ประกบกับโครง แถมสปอรต์ไลท์ 2 ดวง size ตามราคานี้ 3x3 ช่อง Size 215.6x230 cm ขนาดภาพ 344.6x230 cm size งานมีให้เลือกหลากหลาย size

฿ 14,800 ฿ 14,800
New

GL-3A

BACKDROP (หน้าตรง-ข้างโค้ง / โครงสี่เหลี่ยม) -โครงอลูมิเนียม ยืดขยาย (ติดตั้งง่าย) -งานพิมพ์ 1 หน้า บนแผ่นแม่เหล็ก ประกบกับโครง แถมสปอรต์ไลท์ 2 ดวง size ตามราคานี้ 3x3 ช่อง Size 225x230 cm ขนาดภาพ 359x230 cm size งานมีให้เลือกหลากหลาย size

฿ 14,200 ฿ 14,200
New

GL-3B

BACKDROP (หน้าโค้ง-ข้างโค้ง/โครงกลม) -โครงอลูมิเนียม ยืดขยาย (ติดตั้งง่าย) -งานพิมพ์ 1 หน้า บนแผ่นแม่เหล็ก ประกบกับโครง แถมสปอรต์ไลท์ 2 ดวง size ตามราคานี้ 3x3 ช่อง Size 210x230 cm ขนาดภาพ 344x230 cm size งานมีให้เลือกหลากหลาย size

฿ 14,000 ฿ 14,000
New

GL-3E1

BACKDROP (หน้าตรง/ขอบโค้ง) -โครงอลูมิเนียม ยืดขยาย (ติดตั้งง่าย) -งานพิมพ์ 1 หน้า บนแผ่นแม่เหล็ก ประกบกับโครง แถมสปอรต์ไลท์ 2 ดวง size ตามราคานี้ 3x3 ช่อง Size 225x230 cm ขนาดภาพ 359x230 cm size งานมีให้เลือกหลากหลาย size

 
฿ 15,500 ฿ 15,500
New

GL-3G1

BACKDROP (หน้าตรง/โครงเหลี่ยม) -โครงอลูมิเนียม ยืดขยาย (ติดตั้งง่าย) -งานพิมพ์ 1 หน้า บนแผ่นแม่เหล็ก ประกบกับโครง แถมสปอรต์ไลท์ 2 ดวง size ตามราคานี้ 3x3 ช่อง Size 230x230 cm ขนาดภาพ 288.6x230 cm size งานมีให้เลือกหลากหลาย size

 
฿ 16,450 ฿ 16,450
New

C2

D-Gel ค่าเชื้อ covic 99% รับรองโดย อย.

฿ 89 ฿ 89
฿ 59 ฿ 59 -34%
Best Seller

C-1

FaceMask ปกป้องคุณจาก Covic

฿ 100 ฿ 100
฿ 75 ฿ 75 -25%
New

DS3

เหมาจ่ายออกแบบสินค้า FAST SPEED ระยะเวลา 1-2 วัน สินค้าที่มาตรฐาน สั่งซื้อชำระเงินเรียบร้อยติดต่อ QRcode Line@ ได้เลย

฿ 1,990 ฿ 1,990

 

New

DS1

เหมาจ่ายออกแบบสินค้า SLOW SPEED ระยะเวลา 5-7 วัน สินค้าที่ไม่ค่อยมีรายละเอียด สั่งซื้อชำระเงินเรียบร้อยติดต่อ QRcode Line@ ได้เลย

฿ 990 ฿ 990

 

New

DS2

เหมาจ่ายออกแบบสินค้า MEDIUM SPEED ระยะเวลา 3-5 วัน สินค้าที่มาตรฐาน สั่งซื้อชำระเงินเรียบร้อยติดต่อ QRcode Line@ ได้เลย

฿ 1,500 ฿ 1,500

 

New

GL-1T

Roll Up อะลูมิเนียม -โครงอะลูมิเนียม (ติดตั้งง่าย) -แกนจับภาพแบบหนีบ -พร้อมกระเป๋าผ้า -งานพิมพ์ 1 หน้า มี size อื่นๆ ด้วย size ตามราคานี้ 60x160 cm ราคารวมพิมพ์ 1600 size ตามราคานี้ 80x200 cm ราคารวมพิมพ์ 1900 size ตามราคานี้ 120x200 cm ราคารวมพิมพ์ 3000

฿ 1,990 ฿ 1,990

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com