ขนาดมาตรฐานของกระดาษแบบแผ่น

Last updated: 9 Jan 2021  |  4262 Views  | 

ขนาดมาตรฐานของกระดาษแบบแผ่น

 

ขนาดมาตรฐานของกระดาษแบบแผ่น
 
ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโรงพิมพ์จะมีการบรรจุกระดาษเป็นห่อ ๆ ละ 500 แผ่น
ซึ่งเรียกว่า 1 รีม และมีการจัดขนาดของกระดาษเป็นมาตรฐานดังนี้ 
 
ขนาด 31 x 43 นิ้ว  (นิยมใช้พิมพ์เป็น กล่อง หรือ ปกและเนื้อในหนังสือ B5)
ขนาด 35 x 43 นิ้ว  (นิยมใช้พิมพ์เป็น กล่อง)
ขนาด 28 x 40 นิ้ว  (นิยมใช้พิมพ์เป็น กล่อง)
ขนาด 25 x 36 นิ้ว  (นิยมใช้พิมพ์เป็น กล่อง หรือ ปก A4 และ A5)
ขนาด 24 x 35 นิ้ว  (นิยมใช้พิมพ์เป็น กล่อง หรือ เนื้อในหนังสือ A4 และ A5)
 
    (นอกจากนี้ยังมีกระดาษบางประเภทจำหน่ายเพิ่มเติมอีกด้วยใน size และจำนวนบรรจุที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับประเภทกระดาษ)
 
ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 35 x 43 นิ้วและ 28 x 40 นิ้ว ส่วนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปรวมถึงหนังสือต่างๆ มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว (ขนาด 31 x 43 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด B ซึ่งใหญ่กว่าขนาด B1เล็กน้อยเพื่อเผื่อไว้สำหรับขบวนการพิมพ์ ส่วนขนาด 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด A ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า A1 เล็กน้อย) อนึ่งกระดาษแต่ละชนิดแต่ละน้ำหนักอาจไม่มีขนาดจำหน่ายครบตามขนาดมาตรฐานที่ระบุไว้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแต่ละราย
 

ประเภทกระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์

ได้แก่ กระดาษอาร์ตมัน / อาร์ตด้าน / การ์ดขาว / สติ๊กเกอร์ / ชารจ์สี / กล่องแป้งหลังเทา / กล่องแป้งหลังขาว / กระดาษวาดเขียน / กระดาษนำเข้าอื่นๆ 


ขนาดพิมพ์
 
เครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่นมีขนาดต่าง ๆ กัน ซึ่งยังผลให้ต้องตัดเจียนกระดาษที่สั่งซื้อมาให้เหมาะเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องก่อนที่จะนำมาพิมพ์งาน ขนาดของเครื่องพิมพ์จะเรียกตามขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถเข้าเครื่องได้ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
 
ขนาดตัดหนึ่ง  พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  35 x 49 นิ้ว
ขนาดตัดสอง  พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  25 x 36 นิ้ว
ขนาดตัดสองพิเศษ  พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  28 x 41 นิ้ว
ขนาดตัดสาม  พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  21 x 31 นิ้ว
ขนาดตัดสี่   พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  18 x 25.5 นิ้ว
ขนาดตัดสี่พิเศษ  พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  21 x 28 นิ้ว
 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก คือ ขนาดตัดห้า ขนาดตัดแปด ขนาดตัดสิบเอ็ด หรือเล็กกว่านั้น
 
เครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนม้วนจะวัดขนาดด้วยข้อจำกัดของเส้นรอบวงของโมลพิมพ์ โดยมีขนาดด้านเข้าเครื่องตายตัว ส่วนด้านขวางเครื่องสามารถปรับความกว้างได้ ส่วนใหญ่เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จะมีขนาดด้านเข้าเครื่องจะมี 21 นิ้ว กับ 24 นิ้ว
 
ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้คำนึงถึงชิ้นงานเทียบกับแผ่นพิมพ์เพื่อเป็นการประหยัดและไม่ให้เกิดการเสียเศษกระดาษ สำหรับการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบป้อนแผ่น ให้นำชิ้นงานมาวางลงในกระดาษขนาดพิมพ์ซึ่งถูกตัดแบ่งมาจากขนาดมาตรฐานต่าง ๆ (เช่น กระดาษขนาด 31 x 43 นิ้ว เข้าเครื่องตัดสี่ ต้องแบ่งสี่ส่วนได้แผ่นพิมพ์ขนาด 15.5 x 21.5 นิ้ว) ว่ามีการเสียเศษมากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี้ต้องไม่วางชิดจนเกินไป ให้มีการเว้นช่องว่างระหว่างชิ้นงานไม่ต่ำกว่า 5

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy